Yoga för barn

Yoga för barn handlar egentligen om välmående för barn. Det är lek, glädje och gemenskap tillsammans med ditt barn. Det är stunder när du tillsammans med dina barn använder er fantasi och kopplar av för att uppnå många av yogans postiva effekter för kropp och själ. Barn kan börja yoga från mycket tidig ålder, 2-3 år men det är först vid 8 års ålder som man skall träna enkla andningsövningar med barnet samt göra fler övningar. Innan detta skall yogan vara en lek.

Några av de positiva resultat som yogan resulterar i
  • Kontrollera och dämpa upprörda känslor och eliminera oro
  • Förbättrar mentalt fokus och fysisk prestation (perfekt innan läxläsning)
  • Självförtroendet stärks
  • Sömnen blir bättre
  • Dämpar stress
  • Balaserar överskottsenergi (mycket aktiva barn, även barn med ADHD hjälps)
  • Kroppslig balans och styrka
  • Stärker immunförsvaret
Vänta inte. Börja yoga med dina barn oavsett deras ålder, både för din men oxå för deras skull.